Legislatie truse sanitare prim ajutor

ORDINUL nr.427 din 14 iunie 2002 al ministrului sanatatii si familiei pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale

Textul actului publicat in M.Of. nr. 531/22 iul. 2002

Ministrul sanatatii si familiei, vazand Referatul de aprobare nr. D.B. 7.038 din 14 iunie 2002 al Directiei generale de asistenta medicala, in temeiul Hotararii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aproba componenta trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se afla in dotarea posturilor fixe de prim ajutor fara cadre medicale din intreprinderi, institutii si unitati economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea, denumita in continuare trusa sanitara, prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice care desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 2 sunt obligate sa aiba in dotare trusa sanitara.

Art. 2. – (1) Fabricarea si punerea pe piata a trusei sanitare se autorizeaza de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru fiecare furnizor.

(2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fara cadre medicale din intreprinderi, institutii si unitati economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea, aflate in prezent in dotarea acestora, pot fi utilizate pana la expirarea duratei de folosinta a componentelor lor.

Art. 3. – Se aproba baremul de materiale ce intra in dotarea trusei sanitare a posturilor de prim ajutor fara cadre medicale din intreprinderi, institutii si unitati economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea, prevazut in anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. – Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin anexa nr. 1 a partii a II-a, intitulata “Norme tehnice in unele domenii ale asistentei medicale”, din Ordinul ministrului sanatatii nr.56/1974 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 6. – Directiile implicate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii si familiei,
 Daniela Bartos

Bucuresti, 14 iunie 2002.
 Nr. 427.

ANEXA Nr. 1

COMPONENŢA trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se afla in dotarea posturilor fixe de prim ajutor fara cadre medicale din intreprinderi, institutii si unitati economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea

1.1. Trusa sanitara se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colturi si muchii rotunjite, in care sunt depozitate instrumente si materiale sanitare, medicamente si materiale diverse.

Anexa nr. 3 la ordin prevede continutul minim obligatoriu al trusei sanitare din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fara cadre medico-sanitare.

Optional trusa sanitara poate contine si alte dispozitive medicale, cum ar fi: folie termoizolanta, dispozitiv care asigura solutia de conservare a energiei corpului omenesc in situatii grave.

1.2. Cutia trusei sanitare trebuie sa fie rigida, realizata din material plastic rezistent, cu marginile si colturile rotunjite.

Ea trebuie:
 a) sa asigure etanseitatea corespunzatoare pentru protejarea continutului fata de praf si umezeala printr-un sistem de inchidere ferm;
 b) sa fie inscriptionata, vizibil de la o distanta de minimum 5 m, cu denumirea produsului si a furnizorului sau, dupa caz, a producatorului;
 c) sa permita vizualizarea continutului sau sa aiba inscriptionata lista continutului;
 d) sa fie dimensionata si compartimentata corespunzator, in vederea depozitarii si asigurarii integritatii componentelor prevazute in anexa nr. 3.

Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor si a medicamentelor va fi verificata si certificata in conformitate cu prevederile in vigoare privind evaluarea conformitatii de catre organele abilitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

ANEXA Nr. 2

Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel:
 1. Activitati industriale, agricole si de prestari de servicii:
 1a) in sectii de activitate cu mai mult de 5 persoane una la cel mult 25 de persoane;
 1b) activitati cu locuri de munca dispersate, indiferent de numarul de angajati;
 1c) mijloace de transport in comun, altele decat auto.

2. Activitate de comert:
2a) spatii comerciale care permit accesul direct al clientilor la marfurile expuse;
 2b) spatii comerciale organizate pe subunitati pentru prezentare si desfacere;
 2c) piete agroalimentare;
 2d) statii de distribuire a carburantilor.

3. Activitati de invatamant, proiectare-cercetare:
 3a) gradinite, scoli, alte institutii de invatamant care nu dispun de cabinet medical propriu – cel putin una la 50 de elevi;
 3b) ateliere scolare, sali de sport;
 3c) camine si internate;
 3d) alte activitati de proiectare-cercetare – cel putin una la 25 de persoane.

4. Activitati culturale si recreative:
 4a) sali de spectacole – una la cel putin 100 de locuri;
 4b) sali de sport sau de intretinere fizica, altele decat cele din institutiile de invatamant;
 4c) cluburi, alte spatii pentru activitati de divertisment cu cel putin 10 locuri;
 4d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unitati agroturistice.

ANEXA Nr. 3

CONTINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE PORTABILE

—————————————————————————–
Denumirea materialului Numarul de bucati
—————————————————————————–
Cutie din material plastic, etansa, cu colturi rotunjite 1
 Foarfece cu varfuri boante 1
 Garou 50 cm 1
 Deschizator de gura din material plastic 1
 Dispozitiv de respiratie gura la gura 1
 Pipa Guedel marimea 4 1
 Pipa Guedel marimea 10 1
 Manusi de examinare, pereche 4
 Pahare de unica folosinta 5
 Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta 10
 Atele din material plastic 2
 Fesi din tifon mici 5 cm/4 m 5
 Fesi din tifon mari 10 cm/5 m 3
 Bandaj triunghiular I = 80 mm 2
 Vata hidrofila sterila, pachet A 50 g 2
 Ace de siguranta 12
 Leucoplast 5 cm/3 m 1
 Leucoplast 2,5 cm/2,5 m 1
 Alcool sanitar 200 ml 1
 Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. 10
 Pansament individual 2 cm/6 cm 10
 Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm 5
 Plasture 6 cm/50 cm 1
 Creion 1
 Caiet a 50 de pagini 1
 Brosura cu instructiuni de prim ajutor 1
 Rivanol solutie 1ä, 200 ml 1
 Apa oxigenata sau perogen 1
 Alcool iodat 200 ml 1